bearbeta

bearbeta
• anordna, förbereda, lägga upp, ordna, bearbeta
• bereda, förädla, utveckla, behandla, preparera

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • anordna — • anordna, förbereda, lägga upp, ordna, bearbeta …   Svensk synonymlexikon

  • arrangera — • iordningställa, arrangera, ordna • anordna, förbereda, lägga upp, ordna, bearbeta • gruppera, arrangera, uppordna, ordna, klassificera, sortera, disponera …   Svensk synonymlexikon

  • förbereda — • planlägga, planera, förbereda, organisera, skissera • anordna, förbereda, lägga upp, ordna, bearbeta …   Svensk synonymlexikon

  • lägga upp — • anordna, förbereda, lägga upp, ordna, bearbeta …   Svensk synonymlexikon

  • ordna — • anordna, förbereda, lägga upp, ordna, bearbeta • klassificera, sortera, uppdela, fördela, ordna, rangordna, gradera, inrangera, klassa • iordningställa, arrangera, ordna • klassificera, sortera, uppdela, fördela, ordna, rangordna, gradera,… …   Svensk synonymlexikon

  • planera — • mena, ämna, planera, åsyfta • planlägga, planera, förbereda, organisera, skissera • anordna, förbereda, lägga upp, ordna, bearbeta …   Svensk synonymlexikon

  • avlastningssamtal — s ( et, avlastningssamtal) för att bearbeta och hantera traumatisk händelse …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • fräsa — I v (fräste, fräst) snäsa II v (fräste, fräst) steka, fräsa lök 2.bearbeta med fräsmaskin …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • revidera — v ( de, t) bearbeta, ändra, granska räkenskaper …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • slägga — I s ( n, släggor) II v ( de, t) slå el. bearbeta med slägga …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”